Notaris

De rol van de notaris

 

Als u een huis koopt of verkoopt krijgt u op een gegeven moment te maken met de notaris. De tussenkomst van de notaris is door de wet verplicht gesteld en biedt zekerheid voor zowel de koper als de verkoper. Kijk eens op de website van de notaris

 

De koopakte

 

De koopakte is de akte waarin de verkoper en de koper de afspraken die ze gemaakt hebben met betrekking tot de koop en verkoop van een huis schriftelijk vastleggen. De koopakte wordt ook wel genoemd "voorlopige koopovereenkomst", het woord voorlopig wordt in de praktijk geregeld te ruim uitgelegd het voorlopige slaat alleen op de ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopakte. Het woord voorlopig betekent dus niet dat u zomaar weer van de koop af kunt, ofwel het contract zou kunnen ontbinden. U kunt de koop alleen ontbinden op grond van de ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopakte (voorzover ze zijn opgenomen). Voorbeelden van geregeld gebruikte ontbindende voorwaarden zijn: 

  1. de voorwaarde waarbij de koper de overeenkomst kan ontbinden indien een passende financiering niet mogelijk blijkt;
  2. de voorwaarde waarbij ontbinding mogelijk is na een tegengevallen bouwkundige keuring

Naast de eventuele ontbindende voorwaarden heeft de particuliere koper van een woonhuis of appartement het recht om binnen drie dagen na ontvangst van de door alle partijen getekende koopakte de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

 

De koper en of de verkoper worden in deze fase vaak begeleid door een makelaar en deze zal in de meeste gevallen zorg dragen voor het opstellen van de koopakte. Ook kunt u bij de notaris terecht voor het opstellen van de koopakte indien u geen makelaar in de hand heeft genomen. Overigens is het in Amsterdam, in tegenstelling tot de rest van het land, gebruikelijk dat de notaris de koopakte opstelt.

Nadat de koopovereenkomst is getekend door beide partijen dient het volgende te gebeuren:

  1. u, of in de meeste gevallen de makelaar, stuurt de koopakte naar de notaris;
  2. u dient zorg te dragen voor financiering van de woning;

Op het moment dat de notaris de koopakte ontvangt zal hij overgaan tot het opstellen van de akte van levering en indien u een hypotheek afsluit, eveneens tot het opstellen van de hypotheekakte.

De akte van levering

 

Na het tekenen van de koopakte bent u er dus nog niet, u bent nog geen eigenaar van de woning. Om eigenaar te worden dient u bij de notaris een akte van levering te ondertekenen. Door ondertekening van deze akte vindt de feitelijke levering van verkoper naar koper plaats, nadat u de akte heeft getekend ontvangt u dan ook als nieuwe eigenaar de sleutels van uw huis.

 

Om de levering compleet te maken zal de notaris nadat de ondertekening van de leveringsakte heeft plaatsgevonden uw akte inschrijven bij het kadaster. Het kadaster registreert onder andere elke overgang van een huis zodat u nadat de stukken zijn ingeschreven daar te boek staat als eigenaar. Overigens is het kadaster een openbaar register, dat betekent dat eenieder kan zien dat u de eigenaar bent.

 

Op het moment van ondertekenen van de leveringsakte dient u ook de financiering in orde te hebben. Meestal dient hiervoor een recht van hypotheek gevestigd te worden. Voor de vestiging van dit recht van hypotheek dient u een hypotheekakte bij de notaris te ondertekenen.

De hypotheekakte

 

In de meeste gevallen dient voor de financiering van de door u aangekochte woning een recht van hypotheek gevestigd te worden. De reden is dat de financier (de bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds) u niet zomaar grote geldbedragen uitleent. De bank wil voor de te verstrekken gelden zekerheid terug hebben en dat is het recht van hypotheek.

 

Het recht van hypotheek houdt in het kort in dat mocht u in betalingsproblemen komen ten opzichte van de bank, de bank gerechtigd is uw woning in het openbaar, op een veiling, te verkopen. Van de opbrengst wordt, voorzover mogelijk, uw schuld aan de bank voldaan. Dit recht van hypotheek dient gevestigd te worden in een notariele akte door alle eigenaren. 

De hypothecaire lening is er in een aantal vormen, te weten onder andere:

  1. de lineaire hypotheek; 

  2. de annuiteitenhypotheek; 

  3. de aflossingsvrije hypotheek

De meest voorkomende lening is de aflossingsvrij lening waarbij de aflossing opgebouwd wordt door een levensverzekering, een spaarverzekering of door middel van beleggingen. Iedere vorm van lening heeft zijn eigen voor- en nadelen, een goede voorlichting omtrent de voor- en nadelen voor u is dus noodzakelijk. 

Woningaanbod

Zoek in meer dan 50.000 woningen

Zoek een woning:

Vul een plaats of postcode in...
Prijsklasse

Woningaanbod aangeboden door:

Nieuwbouwwoningen.nl

Woningennet.nl

 

Inrichting

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar een bedrijf bij u in de wijk?


Klik op de categorie voor meer informatie over keukens, badkamers, woonkamers, slaapkamers etc.

 

 

Uw bedrijf gratis aanmelden? Klik hier

 

Gratis inrichtingbrochures aanvragen?

Keuken brochures

Vloer brochures

 

Online woonwebshop voor keuken, badkamer, wonen, slapen, tuin en vele andere artikelen

 

  Lees verder...    
\
Overige wijken
Piekenhoef
Kanaaloevers
Schuytgraaf
Poortwijk
Kadijken
Dragonder Oost
Boechorst
Nagtegael
Aanbiedingen

 

Advertentie

 

Wooninformatie

 

Advertentie

 

BIJN Solutions